Bel 06 23 713 909 uitvaart@elfriedearriens.nl

Online condoleren

Om risico’s op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen worden er geen condoleanceregisters meer gebruikt. In plaats daarvan kan gevraagd worden een herinnering achter te laten op memori.nl

Wat is een memori?

Een memori is een digitale plek waar herinneringen aan een dierbare overledene kunnen worden achtergelaten. Er kunnen bijvoorbeeld foto’s, verhalen, muziek, een gedicht, een video, of gewoon een omschrijving worden geplaatst hoe men de overledene kende. Een collega, clubgenoot, buren, iedereen heeft zijn of haar eigen band met iemand. Door een herinnering op memori.nl achter te laten kan het voor de nabestaanden nieuwe verhalen of beelden opleveren. Zo ontstaat er ‘een monument’ waarvan zelfs een prachtig herinneringsalbum gemaakt kan worden. 

Herinneringen zoals?

Dat kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld een foto uit de schoolperiode, een gedeelde gebeurtenis die indruk op je gemaakt heeft; of voeg een muziekfragment toe waarnaar je vroeger samen luisterde. 

Ook tijdens speciale momenten zoals verjaardagen en feestdagen waarop de overledene extra wordt gemist, kan uw reactie of herinnering van grote steun zijn. 

Wat kost het om een memori aan te maken?

Ik kan voor een familie een online condoleanceregister openen. Dat maakt onderdeel uit van mijn dienstverlening. Een memori blijft online zolang nabestaanden dit wensen.

Privacy

Nabestaanden kunnen zelf kiezen welk deel van de memori openbaar is. Zo kan privacy worden gegarandeerd. Memori is gevrijwaard van advertenties. Persoonlijke gegevens worden op géén enkele wijze voor andere doeleinden gebruikt. 

Waarom wil niet iedereen een memori voor hun dierbare?

Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn kan het bezoeken van een website een drempel vormen of louter uit persoonlijke overwegingen.