Bel 06 23 713 909 uitvaart@elfriedearriens.nl

De laatste verzorging

De laatste verzorging draagt eraan bij dat er op een gepaste wijze afscheid kan worden genomen van een dierbare. Als naaste familie weet u het beste welke kleding uw dierbare graag droeg en misschien heeft hij of zij tijdens zijn of haar leven deze kleding al speciaal uitgekozen.

Verzorging en opbaren samen met familie

U kunt, als u wenst, samen met de verzorgende medewerkers uw dierbare de laatste zorg geven en kleden. Mocht u dat niet willen, dan kan alleen al door bij de laatste verzorging aanwezig te zijn, dat moment later als heel waardevol worden ervaren. Wanneer een van de ouders overlijdt zijn de rollen omgedraaid. Uw vader of moeder heeft u verzorgd en aangekleed aan het begin van uw leven; nu kunt u dit wellicht voor hen doen. Ik ervaar dat kinderen steeds vaker hieraan deel willen hebben en toegewijd helpen bij bijvoorbeeld een das strikken of een broche opspelden. De laatste verzorging kan thuis of elders plaatsvinden.

Thuisopbaren

Op elk gewenst moment van de dag bij de overledene zijn kan een reden zijn te kiezen voor een thuisopbaring of opbaren in het woon-zorgcentrum.

Als in huis opbaren geen optie is denk dan aan b.v. de schuur of garage. Het gedeelte waar opgebaard wordt kan worden ingericht met bloementafels, kandelaars en met behulp van lakens en/of mijn kamerschermen worden gescheiden van de goederen die er staan gestald. 

Afscheidskamer de Verbinding

Soms is thuisopbaren niet mogelijk of wenselijk. Dan kan gebruik worden gemaakt van Afscheidskamer de Verbinding waarvan u een sleutel krijgt.